Aktualności

Wyniki zapytania ofertowego nr 01/P/LOWES/2013

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/P/LOWES/2013 wpłynęły:

2 oferty całościowe „udzielanie indywidualnego doradztwa księgowego dla uczestników projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie, określonych w zapytaniu ofertowym, obejmującego tematykę z zakresu księgowości” oraz na „świadczenie usług księgowych, dla 27 PES, uczestników projektu określonych w zapytaniu ofertowym, obejmującego tematykę z zakresu księgowości”

W dniu 19.03.2013 r. zebrała się Komisja DO WYBORU OFERTY na udzielanie indywidualnego doradztwa księgowego oraz świadczenia usług zewnętrznych księgowych dla uczestników projektu pn „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”. Dokonała ona otwarcia i oceny nadesłanych ofert.

Do wykonania zadań w projekcie „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” polegającego na udzielaniu indywidualnego doradztwa ksiegowego dla uczestników projektu wybrana została:

Monika Pater, zam. 26-060 Chęciny, ul. Sitkówka 6

 

Do wykonania zadań w projekcie „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” polegającego na świadczeniu usług zewnętrznych księgowych dla uczestników projektu wybrani zostali:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agnieszka Lasia, 25-150 Kielce, Barwinek 15 /58

2. Monika Pater, zam. 26-060 Chęciny, ul. Sitkówka 6

0
Stopka UE