Aktualności

Szkolenie „Prawo w funkcjonowaniu PES”

csd lowesCentrum Szkoleniowo-Doradcze LOWES we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12 zaprasza na szkolenie „Prawo w funkcjonowaniu PES”:

- osoby bezrobotne zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, zamieszkałe na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego

- przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej mających swą siedzibę lub jednostkę na terenie ww. powiatów

Termin czterodniowego szkolenia: 13-14 i 20-21 stycznia 2014 (godz. 15-20)

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie: materiały szkoleniowe, wyżywienie, certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie poprowadzi mecenas Maciej Jutrzenka Trzebiatowski.

PROGRAM SZKOLENIA

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
  2. Dostarczenie do Biura LOWES (drogą pocztową lub osobiście) podpisanych i wypełnionych przez organizację oraz jej przedstawiciela/kę zainteresowanych udziałem w szkoleniu, dokumentów rekrutacyjnych,
  3. Wypełnienie przez kandydata/kę formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie,
  4. Rejestracja uczestników/czek następuje zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń,
  5. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązany/a jest do poinformowania organizatora szkolenia o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do 09.01.2014 r. do godz. 15.00:

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach i warsztatach, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 731 721 329

 

0
Stopka UE