Aktualności

Szkolenie „Zarządzanie finansami w PES”

csd lowesCentrum Szkoleniowo-Doradcze LOWES

we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12 zaprasza w maju
na szkolenie „Zarządzanie finansami w PES”:

- przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej mających swą siedzibę lub jednostkę na terenie ww. powiatów

- osoby bezrobotne zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, zamieszkałe na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego

Termin czterodniowego szkolenia: 16- 17 i 22-23 maja 2014

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie: materiały szkoleniowe, wyżywienie, certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie poprowadzą: Teresa Zagrodzka (konsultant ds. finansowych organizacji pozarządowych, od 1991 r. związana z sektorem pozarządowym w Polsce, obecnie współpracuje z FISE, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Stowarzyszeniem KLON/JAWOR oraz wydawnictwem Wiedza i Praktyka, autorka i współautorka publikacji oraz serwisu finansowego portalu www.ngo.p) oraz Dorota Pieńkowska (prezes Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
  2. Dostarczenie do Biura LOWES (drogą pocztową lub osobiście) podpisanych i wypełnionych przez organizację oraz jej przedstawiciela/kę zainteresowanych udziałem w szkoleniu, dokumentów rekrutacyjnych,
  3. Wypełnienie przez kandydata/kę formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie,
  4. Rejestracja uczestników/czek następuje zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń,
  5. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązany/a jest do poinformowania organizatora szkolenia o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do 14.05.2014 r. do godz. 15:

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach i warsztatach, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 731 721 329

 

0
Stopka UE