Aktualności

Gmina Włoszczowa zaprasza

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 Gmina Włoszczowa zaprasza na warsztaty dotyczące budowania założeń Strategii Rozwoju i Lokalnego Programu Rewitalizacji, które odbędą się w dniu 04.09.2014r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (sala konferencyjna nr 45).
Harmonogram
1) Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz studenci – godz. 10.00,
2) Zespół ds. Strategii Rozwoju oraz Zespół ds. LPR-u – godz. 12.00,
3) Radni, Sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy – godz. 14.00,
4) Organizacje Pozarządowe – godz. 16.00,
5) Przedsiębiorcy – godz. 18.00.
W trakcie spotkania zostaną przeprowadzone badania ankietowe, które przyczynią się do określenia zasobów i potencjału gminy oraz ustalenia kierunków jej dalszego rozwoju, a także wyznaczenia obszarów problemowych w celu wskazania działań mogących wpłynąć na ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

Polecamy szczególnie uwadze organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju lokalnego.

0
Stopka UE