Aktualności

Szkolenie „Planowanie rozwoju i poszukiwanie nowych obszarów działań organizacji”

csd lowesCentrum Szkoleniowo-Doradcze LOWES

we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12 zaprasza w listopadzie
na szkolenie „Planowanie rozwoju i poszukiwanie nowych obszarów działań organizacji”:

- przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej mających swą siedzibę lub jednostkę na terenie ww. powiatów

- osoby bezrobotne zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, zamieszkałe na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego

Termin czterodniowego szkolenia: 12-13 i 19-20 listopada 2014 (w godz. 15-20)

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie: materiały szkoleniowe, wyżywienie, certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie poprowadzi: Agnieszka Kmiecik (wiceprezes zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej w Kielcach- odpowiada za przygotowywanie i realizację planu finansowego organizacji oraz kontrolę procesów finansowych, współtworzy pod kątem merytorycznym i finansowym projekty finansowane ze środków zewnętrznych; członek Rady Nadzorczej w Polskim Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług oraz członek Zarządu Federacji Forum Wiedzy, trener z zakresu przedsiębiorczości, form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce, doradca Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej Sp. z o.o.; doktorantka na kierunku zarządzanie na UE w Katowicach)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
  2. Dostarczenie do Biura LOWES (drogą pocztową lub osobiście) podpisanych i wypełnionych przez organizację oraz jej przedstawiciela/kę zainteresowanych udziałem w szkoleniu, dokumentów rekrutacyjnych,
  3. Wypełnienie przez kandydata/kę formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie,
  4. Rejestracja uczestników/czek następuje zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń,
  5. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązany/a jest do poinformowania organizatora szkolenia o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do 07.11.2014 r. do godz. 15:

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach i warsztatach, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 731 721 329

 

0
Stopka UE