Aktualności

Szkolenie „Pozyskiwanie środków – nowa perspektywa finansowa”

csd lowesCentrum Szkoleniowo-Doradcze LOWES

we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12 organizuje w dniach 26 i 29 czerwca oraz 1 i 3 lipca 2015 w godz. 15-20
czterodniowe szkolenie „Pozyskiwanie środków – nowa perspektywa finansowa” dla:

- przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej mających swą siedzibę lub jednostkę na terenie ww. powiatów

- osób bezrobotnych zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej, zamieszkałych na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie: materiały szkoleniowe, wyżywienie, certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzi: Rafał Graczkowski

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
  2. Dostarczenie do Biura LOWES (drogą pocztową lub osobiście) podpisanych i wypełnionych przez organizację oraz jej przedstawiciela/kę zainteresowanych udziałem w szkoleniu, dokumentów rekrutacyjnych,
  3. Wypełnienie przez kandydata/kę formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie,
  4. Rejestracja uczestników/czek następuje zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń,
  5. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązany/a jest do poinformowania organizatora szkolenia o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do 24.06.2014 r. do godz. 15:

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach i warsztatach, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 731 721 329

 

 

0
Stopka UE