Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 01 MARCA 2013 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Lokal „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia usług księgowych i indywidualnego doradztwa księgowego dla Uczestników/-czek Projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdą Państwo pod linkiem:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 01 marca 2013 roku

Wyniki zapytania ofertowego nr 1 z dnia 19 marca 2013 roku

0
Stopka UE