PPOP

ppop 2

 

 

 

 

AKTUALNA LISTA ORGANIZACJI PPOP

Powiatowe Porozumienie Organizacji Pozarządowych we Włoszczowie opiera się na partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu włoszczowskiego, utożsamiających się z celami zapisanymi w Deklaracji Współpracy. Porozumienie działa na zasadzie grupy partnerskiej, nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa, a także nie podlega obowiązkowi rejestracji.
Celami strategicznymi Porozumienia są:
1) reprezentacja organizacji pozarządowych w kontaktach z samorządami, jak również wypracowanie
szerokich i innowacyjnych form współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji.
2) integracja środowiska organizacji pozarządowych, co oznacza rozpoznanie działalności
organizacji wchodzących w skład Porozumienia, jak również rozwijanie między
organizacjami szeroko pojętej współpracy,
3) udzielanie wzajemnego wsparcia przez członków Porozumienia oparte na informacji, edukacji
i wymianie doświadczeń

Aby przystąpić do PPOP, organizacja powinna zapoznać się z poniższą Deklaracją, podpisać ją zgodnie z reprezentacją w KRS
i przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego w Szczekocinach przy ul. Krakowskiej 23, 42-445 Szczekociny.

lub

pozostawić w Biurze LOWES przy ul. Mickiewicza 12 we Włoszczowie – odpowiedzialna p. Kaja Kocela albo w Biurze LGD Region Włoszczowski, ul. Wiśniowa 23 – odpowiedzialna p. Olga Wawrzak

 

Deklaracja do pobrania

 


 

 

Stopka UE