Mentoring

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej objął wsparciem mentorskim 16 organizacji pozarządowych (9 stowarzyszeń, 5 fundacji i 2 kluby sportowe), które z pomocą mentora planują i realizują własne ścieżki rozwoju.

 

 

Stopka UE