Sprawozdania LOWES

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy sprawozdanie dotyczące Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie stan na dzień 31.03.2015:

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Sprawozdanie finansowe

Stopka UE