Centrum Szkoleniowo-Doradcze

Centrum Szkoleniowo-Doradcze jest integralną częścią LOWES we Włoszczowie. W ramach działalności Centrum realizowane są bezpłatne szkolenia specjalistyczne w zakresie zakładania, prowadzenia i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej. Na stronie Centrum znajdują się m.in. informacje o aktualnych szkoleniach i warunkach uczestnictwa w nich.

sala CSD

 

Stopka UE