Rozwój partnerstw lokalnych

PARTNERSTWO WŁOSZCZOWSKIE

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

 • 22 marca 2013 – Kluczewsko „Model tworzenia terytorium społecznie zaangażowanego”
  prowadzący: Jarosław Kuba
 • 25 września 2013 – Krasocin„Ekonomia społeczna szansą na rewitalizację więzi społeczno-gospodarczych powiatu włoszczowskiego”
  prowadzący: Jarosław Kuba
 • 10 grudnia – Włoszczowa „Partnerstwo społeczne – to się opłaca”
  prowadzący: Cezary Huć

…………………………………………………………………..

SPOTKANIE – WYPRACOWANIE LOKALNEGO PARTNERSTWA I PLANU DZIAŁANIA W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ:

 • 7 kwietnia 2014
  prowadzący: Cezary Huć, Katarzyna Standerska
 • 16 kwietnia 2014

prowadzący: Cezary Huć, Katarzyna Standerska

…………………………………………………………………..

WARSZTATY Z PLANOWANIA STRATEGICZNEGO:

 • 24-25 kwietnia 2014
  prowadzący: Witold Kowal
  Cel: Wypracowanie PLANU DZIAŁANIA WŁOSZCZOWSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W TURYSTYCE LOKALNEJUMOWA o współpracy
  26 maja 2014 – podpisanie UMOWY O WSPÓŁPRACY 19 podmiotów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SEMINARIUM PROMUJĄCE POWSTAŁE PARTNERSTWO:

 • 12 grudnia 2014 Włoszczowa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTNERSTWO JĘDRZEJOWSKIE

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

 • 22 kwietnia 2013 – Jędrzejów „Model tworzenia terytorium społecznie zaangażowanego”

prowadzący Jarosław Kuba

 • 27 maja 2013 – Sędziszów „Ekonomia społeczna szansą na rewitalizację więzi społeczno-gospodarczych powiatu jędrzejowskiego”

………………………………………………………………………..

SPOTKANIE – WYPRACOWANIE LOKALNEGO PARTNERSTWA I PLANU DZIAŁANIA W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ:

 • 29 września 2014
  prowadzący: Cezary Huć, Bogusława Wypych

 

 • 10 października 2014

prowadzący: Cezary Huć, Bogusława Wypych

……………………………………………………………………………….

WARSZTATY Z PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

 • 15-16 października 2014
  prowadzący: Witold Kowal
  Cel: Wypracowanie PLANU DZIAŁANIA PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM
 • 16 października 2014 – podpisanie UMOWY O WSPÓŁPRACY 12 podmiotów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców

……………………………………………………………………………..

SEMINARIUM PROMUJĄCE POWSTAŁE PARTNERSTWO

 • 28 stycznia 2015

prowadząca Bogusława Wypych

 

 

Stopka UE